بوسه

جبران خلیل جبران:

اولین بوسه٬ نخستین گل بر سرشاخه ی درخت زندگی است. :*

The first kiss is the first flower at the tip of the branch of the tree of life


عشق تو برایم زیباتر از هر زیباییست. 😡

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *