وقتی حدیث جوگیر میشه

خُ چیه؟ منم دلم دسته گُل بزرگِ معذرت خواهی میخواد. اسمایلی تحت تاثیر قرار گرفتنِ فیلمِ S.E.X and the city !! ترجیحاً رُز زرد باشه!

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *