اول آوریل

راستی شنیدی که موقع واکسن زنی یه ؟

به گمونم یکی توی چایی ات نمک ریخته ٬ چقدر هم خوردنیه!

بناست یازده ماه بهمون مرخصی بدن.

دیگه بگم ٬ فلوریدا هم رفته زیر آب کلا.

راستی شنیدی که رییس جمهور سرخک گرفته؟

آقای مدیر به تازگی مدرسه رو آتیش زده.

موهات پر از مورچه و راسوی قرمز شده.

هـه ٬ همه ش دروغ سیزده به در بود 😀

پ.ن : در واقع اول آوریل٬ سیزده به در خودمون !!  :-p

در آن روز مردم محض خنده و تفریح به یکدیگر دروغ می گویند و شوخی می کنند

ادامه‌ی نوشته

برو دیگه

تا اطلاع ثانوی عاشقی تعطیله دیگه !!!!!!

میون این همه فریب ٬ تو این همه دیره دیگه.

تا اطلاع ثانوی عشقت و بی خیال می شم.

گوشه ای تنها می شینم ٬ همدم لحظه ها می شم.

تا اطلاع ثانوی٬ نه من دیگه! نه تو  دیگه!

تا اطلاع ثانوی…..؟

برو!دیگه٬برو!دیگه.

ادامه‌ی نوشته