بازی

بسه !

پاشو برو یه لیوان آب یخ بخور!! یا یه دوش آب سرد!!

او.کی؟! قول میدم آروم بشی ….

تا کی میخوای زل بزنی به مانیتور ! ها؟ دیووونه ای؟! می دونستی؟!

ــ  اهین

بچه جون ! همه چی همینه دیگه ! سه سوت تموم میشه !

ــ سه سوت؟


بازی

سه٬دو٬یک

سوت داور

بازی شروع شد

دویدم٬دست و پا زدم٬ غرق شدم

دل شکستم٬ عاشق شدم

بی رحم شدم٬ مهربان شدم

بچه بودم٬ بزرگ شدم٬ پیر شدم

سوت داور

بازی تمام شد

زندگی را ….. !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زهرا اسدی

ادامه‌ی نوشته

بودن یا نبودن

یه جمله معروف هست که فکر کنم همتون شنیدین .!

بودن یا نبودن مسئله این است

امــــــــــــا مــــن مـــی گــــم :

نبودن مسئله ای نیست .

و باید تصحیح کنم این جمله رو

نبودن من مسئله ای نیست .

تاکید می کنم ::::… من …::::

مثله اینکه بودن من خیلی خیلی مسئله سازه .

و باید بازم بگم تصحیح می کنم این جمله رو

منظور از مسئله ساز ::::… مشکل ساز …:::: هست .!

خدایا ازت یه چیزی می خوام .

[-o<

ادامه‌ی نوشته