مجبورم کنین، تازه جوابم پس می‌دم بهتون

متنفرم از اینکه بخوام دروغ بگم؛ یا چیزی رو پنهون کنم؛ یا تظاهر کنم!

اما متاسفانه اینقد آدمای کوته فکر و خودخواه و پرتوقع در و برت زیادن که خود به خود مجبور می‌شی دروغ بگی، پنهون کاری کنی، تظاهر کنی.

تازشم علاوه بر اینکه به خودت یه حس حال بهم زن دست می‌ده، باید به همونی هم که مجبورت می‌کنه بهش دروغ بگی، جواب پس بدی بابتِ این مدل رفتارات.

نمی‌تونم تظاهر کنم به دوست داشتن. آدم باید خودش باشه. آدم باید خودش دوست داشته باشه. آدم باید خودش انتخاب کنه که از چی بدش بیاد. آدم باید خودش تصمیم بگیره چی‌رو یا چه کسی رو دوست داشته باشه.

آقا جان زور نگین، آدم کم میاره!

حداقل آدمی مث من کم میاره که نمی‌تونه خیلی شیک دروغ بگه، خیلی راحت پنهون کاری کنه، خیلی قشنگ تظاهر کنه. جوری که هیچ کدومشون رو متوجه نشین. تبحر ندارم. ندارم. نداااااااااااااارم!

ادامه‌ی نوشته

از دروغ بدم میاد

هی هی !!

اول بگم ؟ ! از د ر و غ متنفرم ! دوم بگم ؟!  الان آب یخ از کجا بیارم تا اعصابم آروم بگیره؟ها؟

یکی نیست منو خنک کنه؟؟؟ داغه داغم

اممممممممممممم ! نکنه من خیلی وقته آتیش گرفتم و سوختم؟ ها؟ خودم خبر نداشتم ؟ یا شایدم تازه شروع به سوختن کردم

اووووووووووووووووووه دختره بسه بابا نازی خودت

بسه دیگه چقدر به فکر آروم کردنه اینو و اون هستی؟ کی تو رو آروم کنه؟ الان که نیاز داری؟

حسابی قاطی هستما

خسته نباشی . نقطه آخره خط


ادامه‌ی نوشته