The Duchess

من فکر میکردم، خانوم کِیرا نایتلی تو این فیلم میرن سمت سیاست و در این زمینه موفق میشن، اما خُب، برداشتم از اون چیزی که تو پی.ام.سی نشون داده بود اشتباه بود! پایان فیلم هم کاملا عکسِ اون چیزی بود که انتظار داشتم!! چقد حرصی شدم :دی !! دو سکانس از این فیلم به شدت غمگینم کرد، یکیش جدا شدن جورجیانا از آخرین دخترش، و صحنه بعدیش مکالمه بین چارلس و جورجیانا، دو عاشق و معشوق در مهمانی بود.

کلا من بر این باور بودم، که هم جنس هام، بسی ساده و بی عرضه هستن، البته نه همیشه ها، در زمان هایی که جنس مخالف از هر وسیله و سلاح و حرف و تهدیدی برای به کنترل در آوردنش استفاده میکنه. تو این شرایط کاملا دست و پاها بسته است خُب. اینجا دیگه خیلی بهم ثابت شد، حداقل انتظار داشتم تو این فیلم خانومِ یه خودی نشون بده، که نداد! :دی

ادامه‌ی نوشته