آداب معاشرت – قسمت پنجم: راه رفتن

چه موقع آقایان جلوتر از خانم‌ها حرکت می‌کنند؟

  • هنگام عبور از درهای گردون به منظور چرخاندن در
  • عبوراز درهای فنردار به منظور نگهداری در

برای باز کردن درهای گردون یا فنردار، اگر خانم جلو بود، آقا باید جلو رفته و عباره “اجازه بفرمایید” را گفته و در را باز کند و آن را نگه می‌دارد تا خانم داخل شود.

  • هنگام ورود به رستوران
  • عبور از میان جمعیت
  • هنگام حرکت در صفوف ( صف اتوبوس، بانک و … )
  • هنگام پایین آمدن از پله‌ها

با توجه به لباس و انواع مدل‌های کفش خانم‌ها، آقا باید در جلو حرکت کند تادر صورت افتادن خانم‌ها از پله‌ها حتی الامکان از سقوط جلوگیری نماید. ضمناً در صورت پهن بودن پله‌ها، آقا و خانم می‌توانند در کنار هم حرکت کنند.

  • صفوف نشسته ( در سینما، تئاتر، سخنرانی‌ها و … ) به منظور بازکردن راه عبور برای خانم‌ها
ادامه‌ی نوشته