احساس

انسانها سخنان شما را فراموش می کنند.

انسانها عمل شما را فراموش می کنند.

امـــــــا٬

آنها هیچگاه فراموش نمی کنند که شما چه احساسی را برایشان به وجود آوردید.


پ.ن ۱: البته سخنان بزرگان فراموش نمی شه .!

پ.ن ۲: سعی کنید واسه کسی احساس نفرت به وجود نیارید.!

ادامه‌ی نوشته