تاریک‌ترین لحظاتِ ما

در تاریک‌ترین لحظاتِ ما، همه نیاز داریم کسی به حرف ما گوش فرا دهد.

برخی به متخصص مراجعه می‌کنند. تعدادی به کسانی که مسن‌تر و داناترند اعتماد می‌کنند. بعضی‌ها به دنبال کسی هستند که می‌داند چگونه با آنها کنار بیاید.

اما برای بسیاری از ما، قطعاً هیچ معالجه‌ای بهتر از یک گفتگویِ خوبِ طولانی با چند دوستِ قدیمی نیست.

.

.

پ.ن: از سریال +

ادامه‌ی نوشته