روز زن مبارک

” اگر زن نبود، خلقت خدا ناقص می ماند “

تـــاج از فـــرق فلـک بــــــــــــرداشتن
تا ابـــد آن تــــاج بــــرســـــــر داشتـن
در بـهشـت آرزو ره یـــــــــــــــــافتـــــن
هـر نفس شهــدی به ساغــر داشتـن
روز در انــــواع نعمت هــا و نــــــــــــــاز
شب بتی چــون مـاه در بـــــر داشتن
جــــاويدان در اوج قــــــدرت زيستـــــن
ملـــــک عـــــالــم را مسخــــر داشتـن
بر تو ارزانی که مـــا را خوشــــتر است
لــــذت يک لحظـــــه مـــــــــــادر داشتن

                                                                                                      « فريدون مشيری »

 

بعد نوشت: روز زن خیلی باحاله ها٬ مخصوصا کادوهاش! :X

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *