نقد درست، را پذیرا هستیم

اون: یه چیزی میگم، ناراحت نشو. اصلا قدرت نقد پذیری نداری.

من: شما متوجه هستی چه نقدی داری میکنی؟ بدون اطلاع داشتن از موضوع مربوطه داری منو نقد میکنی!!

اون: حالا اینو من نمی دونستم، ببخشید، غلط کردم! ولی همه  نقد ها که نباید درست باشن.

من: چه جالب! یعنی من باید بشینم، هر کسی هر مدل نقد دلش خواست بکنه، حتی بدونه اینکه در نظر بگیرم، نقدش درست هست یا نه؟ و هیچ عکس العملی نشون ندم و با آغوش باز اون نقد رو قبول کنم؟ خنده داره!

ادامه‌ی نوشته